Xem ngày đẹp chuyển nhà trong tháng 4 năm 2020

Xem ngày đẹp chuyển nhà trong tháng 4 năm 2020

Theo văn hóa người Việt, chọn ngày đẹp chuyển nhà đúng vào những ngày Hoàng đạo, được sao tốt chiếu, phong thủy vượng thì gia chủ khi đến sống tại nhà mới sẽ gặp được nhiều may mắn. Khi bạn có ý định muốn chuyển nhà trong tháng 4 năm 2020, bạn cần chọn ngày tốt đẹp để gặp nhiều may mắn, tài lộc vào nhà. Nếu như bạn chuyển nhà vào giờ xấu, phạm giờ, trong tháng 4 năm 2020, có thể làm cho cuộc sống của bạn kém may mắn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin khi muốn chuyển nhà trong tháng 4 năm 2020.

Ngày đẹp chuyển nhà tháng 4

Trong tháng 4 năm 2020 có tiết Thanh Minh. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ngày đẹp để bạn lựa chọn nếu muốn chuyển nhà trong tháng 4 năm 2020. Dưới đây là danh sách những ngày đẹp trong tháng 4:

Ngày 2 tháng 4 năm 2020, tức ngày 10 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Ất Hợi tháng Canh Thìn năm Canh Tý. Đây là ngày Ngọc Đường Hoàng đạo, Tiết Xuân phân, Trực Nguy

Giờ tốt: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Ngày 5 tháng 4 năm 2020, tức ngày 13 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Mậu Dần tháng Canh Thìn năm Canh Tý. Đây là ngày Tư Mệnh Hoàng đạo, Tiết Thanh minh, Trực Khai

Giờ tốt: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Giờ xấu: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Ngày 7 tháng 4 năm 2020, tức ngày 15 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Canh Thìn tháng Canh Thìn năm Canh Tý. Đây là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Thanh minh, Trực Kiến

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Ngày 8 tháng 4 năm 2020, tức ngày 16 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Tân Tỵ tháng Canh Thìn năm Canh Tý. Đây là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Thanh minh, Trực Trừ

Giờ tốt: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Ngày 12 tháng 4 năm 2020, tức ngày 20 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch).

Ngày Ất Dậu tháng Canh Thìn năm Canh Tý. Đây là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Thanh minh, Trực Chấp

Giờ tốt: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)

Giờ xấu: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

 Ngày 14 tháng 4 năm 2020, tức ngày 22 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Đinh Hợi tháng Canh Thìn năm Canh Tý. Đây là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Tiết Thanh minh, Trực Nguy

Giờ tốt: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, tức ngày 25 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Canh Dần tháng Canh Thìn năm Canh Tý. Đây là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Tiết Thanh minh, Trực Khai

Giờ tốt: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Giờ xấu: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Ngày 19 tháng 4 năm 2020, tức ngày 27 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Nhâm Thìn tháng Canh Thìn năm Canh Tý. Đây là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Kiến

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, tức ngày 28 tháng 3 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Quý Tỵ tháng Canh Thìn năm Canh Tý. Đây là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Trừ

Giờ tốt: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Ngày 25 tháng 4 năm 2020, tức ngày 03 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Mậu Tuất tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Chấp

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Ngày 26 tháng 4 năm 2020, tức 4 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Kỷ Hợi tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Phá

Giờ tốt: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tức 6 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Tân Sửu tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Thành

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)

Khi bạn đã có được danh sách những ngày tốt trên, bạn cần tránh chuyển nhà vào những ngày xấu xung khắc theo tuổi gia chủ:

Xung khắc “Tứ hành xung”: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi; Tý – Ngọ – Mão – Dậu; Dần – Thân – Tỵ – Hợi;

Xung khắc “Lục hại”: Tý – Mùi, Dần – Tỵ, Thân – Hợi, Sửu – Ngọ, Mão – Thìn, Dậu – Tuất.

Ngày và tuổi phạm Tự hình: Thìn hình Thìn, Ngọ hình Ngọ, Dậu hình Dậu, Hợi hình Hợi

Thiên Can khắc: Giáp – Canh, Ất – Tân, Bính – Nhâm, Đinh – Quý, Mậu – Giáp, Kỷ – Ất, Canh – Bính, Tân – Đinh, Nhâm – Mậu, Quý – Kỷ.

Trên đây là những ngày tốt trong tháng 4 năm 2020 và những lưu ý khi bạn muốn chuyển nhà trong tháng 4. Chúc bạn lựa chọn được ngày đẹp chuyển nhà trong tháng 4 năm 2020 để gặp mọi sự thuận lợi, gia đạo bình an.

0962114686 0915010777