Xem ngày đẹp chuyển nhà trong tháng 5 năm 2020

Tháng 5 năm 2020 thời tiết khô ráo, thích hợp với những ai đang có nhu cầu chuyển nhà. Vậy, nên chọn những ngày nào, giờ nào để có thể tiến hành nhập trạch, chuyển nhà? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin ngày đẹp trong tháng 5 để bạn có thể lựa chọn ngày đẹp nhất chuyển nhà.

Ngày đẹp chuyển nhà tháng 5 2020

Dưới đây là những ngày đẹp trong tháng 5 năm 2020 để bạn lựa chọn khi chuyển nhà trong tháng 5 năm 2020:

Ngày 1 tháng 5 năm 2020, tức ngày 9 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch).

Ngày Giáp Thìn tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Bế

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Ngày 3 tháng 5 năm 2020, tức ngày 11 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Bính Ngọ tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Trừ

Giờ tốt: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Giờ xấu: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Ngày 4 tháng 5 năm 2020, tức ngày 12 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Đinh Mùi tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Mãn

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)

Ngày 7 tháng 5 năm 2020, tức ngày 15 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Canh Tuất tháng Tân Tỵ năm Canh Tý, Đây là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Lập hạ, Trực Chấp

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Ngày 8 tháng 5 năm 2020, tức ngày 16 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Tân Hợi tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Lập hạ, Trực Phá

Giờ tốt :Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Ngày 10 tháng 5 năm 2020, tức ngày 18 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Quý Sửu tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Tiết Lập hạ, Trực Thành

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, tức ngày 21 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Bính Thìn tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Tiết Lập hạ, Trực Bế

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Ngày 16 tháng 5 năm 2020, tức ngày 24 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Kỷ Mùi tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Lập hạ, Trực Mãn

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tức ngày 27 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Nhâm Tuất tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Lập hạ, Trực Chấp

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, tức ngày 28 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Quý Hợi tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Tiểu mãn, Trực Phá

Giờ tốt: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, tức ngày 30 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Ất Sửu tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Tiết Tiểu mãn, Trực Thành

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, tức ngày 3 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Mậu Thìn tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Tư Mệnh Hoàng đạo, Tiết Tiểu mãn, Trực Bế

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, tức ngày 6 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Tân Mùi tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Tiểu mãn, Trực Mãn

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)

Ngày 31 tháng 5 năm 2020, tức ngày 9 tháng 4 năm 2020 (Âm lịch)

Ngày Giáp Tuất tháng Tân Tỵ năm Canh Tý. Đây là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Tiểu mãn, Trực Chấp

Giờ tốt: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Giờ xấu: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

Sau khi đã lựa chọn được ngày đẹp, giờ tốt để chuyển nhà trong tháng 5 năm 2020, bạn cần chuẩn bị những vật dụng để làm thủ tục nhập trạch như mâm cúng, bếp lửa, ấm trà,…

Bạn cũng cần lưu ý thủ tục nhập trạch để mọi sự thuận lợi như:

Lưạ chọn giờ đẹp ưu tiên ban ngày, tránh chiều tối, ban đêm.

Mâm cúng nên bày đầy đủ, mang ý nghĩa sung túc đủ đầy, và đặt hướng hợp với gia chủ.

Gia chủ sẽ là người tiến hành thắp hương, khấn xin tổ tiên, thần linh.

Tiếp theo, gia chủ sẽ bật các bóng đèn, mở cửa lớn,.. Sau đó, các thành viên sẽ tiến hành chuyển đồ đạc vào trong nhà.

Việc chuyển đến nhà mới là một việc quan trọng. Vì vậy, bạn cần lựa chọn ngày đẹp và giờ tốt và làm đúng những thủ tục nhập trạch. Điều này sẽ mang lại cho bạn và gia đình sự thuận lợi, may mắn. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn chọn được ngày đẹp trong tháng 5 năm 2020 để chuyển nhà thành công.

0962114686 0915010777